Artiklid

Deformatsioonivuugid

Deformatsioonivuukide paiknemine

Üheseid juhiseid deformatsioonivuukide rajamiseks ei saa anda. Iga ehitust tuleks vaadelda ja hinnata eraldi, et leida kohad, kuhu vuugid paigutada, ilma et rikutaks struktuurset ühtsust. Praktika näitab, et sagedaste avadega välisseintes ei tohiks deformatsioonivuugid olla üksteisest kaugemal kui kuus meetrit. Ilma avadeta seintes võib vuukidevaheline kaugus olla pisut suurem, kuid mitte üle 7,5 m. Vuuk peaks asuma hoone nurgast mitte kaugemal kui 3…4,5 m ja mitte lähemal kui 0,4…1 m.

Kohad, kus vuugid peaksid tingimata olema:

  • seinte kõrguse järsk muutus
  • seinte laiuse järsk muutus
  • vundamendis ja/või põrandates olevate deformatsioonivuukide kohal
  • pikkade kandvate seinte ristumiskohtades
  • seinte ühenduskohad postide ja pilastritega
  •  ühel või mõlemal pool kõiki ukse- ja aknaavasid juhul, kui pole tarvitusel muid pragude avanemist takistavaid meetmeid (vuukide armeerimine, armatuurvööd)

Sillustel tuleks asetada vähemalt ühe otsa alla bituumen- või metall-leht, et võimaldada sillusel liikuda. Kõik avad müüritises on potentsiaalsed pragude tekitajad. Alla 1,8 m laiustele avadele on vuuk tarvilik ühes servas, üle 1,8 m laiustele avadele tuleb vuuk ette näha mõlemasse serva.

 

Probleem: Aknaavad Probleem: Ukseavad

1. Ühendustalad või horisontaalse vuugi armeerimine

2. Verikaalsed deformatsioonivuugid akna all ja silluse kohal

 

Oleme avatud E-R 8:00 - 16:00 . L, P ja väljaspool tööaega kaubakättesaamine kokkuleppeliselt.

Toodete müük Columbia-kivi tehases toimub sularahas või ettemaksu arve alusel.

As Columbia-kivi / Vana-Kastre 62313 Tartu maakond / Tel: +372 7351 352 / Fax: +372 7351 368

E-Mail: