Kasulikku -> KKK -> Deformatsioonivuugid

Deformatsioonivuugid

Müüritise armeerimine

Armeerimist kasutades on võimalik vähendada betoonmüüritises tekkivate pragude avanemist.

Armeerimisel on kaks erinevat võimalust:

1.      sarrusvööd

2.      vuugi armeerimine

Sarrusvööde vajaduse ja paigutuse määrab projekteerija. Üldjuhul piisab vuukide armeerimisest. Vuukides olev armatuur ei hakka tööle enne, kui müüritises tekivad raskelt märgatavad juuspraod ning tekkinud pinged kantakse üle armatuurile. Vuukide armeerimise efektiivsus sõltub mördi margist ja nakkest mördi ning armatuuri vahel.

Soovitatav on kasutada eelnevalt valmistatud jätkuvaid armatuurvõrke. Nurkades võiks kasutada jätkuvaid võrke, mis pöörduvad vastavalt nurgale. Jätkuvate armatuurvõrkude kasutamine lihtsustab müüritöid.

Vuuke võiks armeerida järgnevates kohtades:

  • Esimene ja teine vuuk üleval- ja allpool avasid.
  • Armatuur peaks asetsema kummaltki poolt vähemalt 0,6 m üle ava.kaks või kolm vuuki üle põranda tasapinna ja allpool müüritise tippu.

Vuukide armeerimine ei tähenda, et deformatsioonivuukidest võib loobuda. Kasutades armeerimist, võib suurendada deformatsioonivuukide vahelist distantsi. Deformatsioonivuugid ei ole olulised ainult betoonplokkidest ehitise puhul, vaid ka teiste müüritise materjalide puhul (näit. savitellis, silikaat, keramsiitplokk). Et vähendada deformatsioonivuukide väljapaistvust ehitises, tuleks tihedat koostööd teha nii arhitektide kui konstruktoritega.

Vaata ka Columbia-Kivi vihikut 2. "Konstruktiivsed lahendused ja müüri tegemise juhised".

Sarrusvöö Vuugi armeerimine
Vuugi sidumine Z- traadiga Vuugi sidumine betoontäitega

Z-armatuur võimaldab müüritise pikisuunalist liikumist ilma täiendavate sisepingeteta ja samas tagab vajaliku nihkevastupanu risti müüritisega mõjuvatele horisontaalkoormustele.

Mõlemal pool deformatsioonivuuki tuleb plokiõõnsused armeerida vertikaalsete armatuurvarrastega ja täita betooniga

Mõlemal pool deformatsioonivuuki tuleb plokiõõnsused armeerida vertikaalsete armatuurvarrastega ja täita betooniga

 

Pikkade kandvate seinte ristumine Posti väljalõiked
Deformatsioonivuuk metall-latiga Täiteplokid deformatsioonivuukidega

 

Seinte kõrguse järsk muutus Seinte laiuse järsk muutus
Vertikaalne deformatsioonivuuk
Armeerimine
 

Oleme avatud E-R 8:00 - 16:00 . L, P ja väljaspool tööaega kaubakättesaamine kokkuleppeliselt.

Toodete müük Columbia-kivi tehases toimub sularahas või ettemaksu arve alusel.

As Columbia-kivi / Vana-Kastre 62313 Tartu maakond / Tel: +372 7351 352 / Fax: +372 7351 368

E-Mail:

Kasulikku -> KKK -> Deformatsioonivuugid