Üle 31 aasta kogemust
Select Page

140-õõnesplokk

KASUTUSALA
Komplekti kuuluvad reaplokk, poolplokk, sarrusplokk

140 mm laiused betoonmüürikivid (õõnesplokid) sobivad kõigi müüritise tüüpide (vundamentide, kandeseinte, vaheseinte, tugimüüride jne.) ladumiseks koos või ilma vastavate lisatingimustega (soojustus, hüdroisolatsioon, armeerimine jne.);

  • Müüritis on ideaalne 2-3 korruseliste majade kandeseinteks;
  • Omab häid võimalusi seina täiendavaks armeerimiseks ilma välisilmet muutmata;
  • Pigmentide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiv värvitoon;
  • Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega ei ole soovitav kasutada;
  • Vähene mördikulu (ühe 140mm laiuse ploki kohta kulub u. 1,4kg segu)

Kuna plokkide välispind on sile ja tasapinnaline ning külmakindlus on piisav, siis sobivad nad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Oma küllalt suure massi tõttu on korralikult laotud betoonmüüritis hea õhumüra isolaator. Parema kandevõime, heliisolatsiooni ja tulepüsivuse saavutamiseks võib ploki õõnsused täis betoneerida.

Plokid on struktuurilt lahtiste pooridega ja imavad vett suhteliselt kiiresti ja ka väljakuivamine toimub kiiresti. Kui müüritis (vundament, hoone välissein) jääb avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid või vastavavalt konstruktsiooni võimalustele kasutada plekist veeninasid sadevee eemalejuhtimiseks.

Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-7,5 meetri tagant. Deformatsioonipragude avanemise vältimiseks aitab kaasa ka seina armeerimine, armeerimisega võib müüritise vuukidevahelist pikkust suurendada. Vaata lisaks deformatsioonivuugid.

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

140-reaplokk

140-nurgaplokk

140-poolplokk

140-sarrusplokk

MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
140x190x390
140x190x190
140x190x390
*
Laius
140 mm
140 mm
140 mm
Kõrgus
190 mm
190 mm
190 mm
Pikkus
390 mm
190 mm
390 mm
1
Tolerantsiklass
D1
D1
D1
Täisosa
55%
58%
60%
2
Ploki mass
13 kg
7,1 kg
14,4 kg
3
Brutokuivtihedus
1100 kg/m³
1160 kg/m³
1200 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
18 MPa
18 MPa
18 MPa
5
Normaliseeritud survetugevus
9,9 MPa
10,44 MPa
10,8 MPa
6
Kapillaarveeimavus
12 g/m²’s
12 g/m²’s
12 g/m²’s
7
Keskkonnaklass
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
175,5 kg/m
202 kg/m
175 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
47/52 db
48/52 db
47/52 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
REI 60/180
REI 60/180
REI 60/180
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
15
Märkused õõnesplokile
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskm. ploki mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud ploki minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. Mitte jätta ilmastikule avatuks. Kui toote ettenähtud kasutustingimued välistavad toote märgumise (nt paks krohvikiht, välisvooder, kahekihilise müüritise sisekiht), ei ole viide külmakindlusele vajalik.

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).