Üle 31 aasta kogemust
Select Page

190-õõnesplokk

KASUTUSALA
Komplekti kuuluvad rea-, nurga-, pool- ja sarrusplokk

190 mm laiused õõnesplokid sobivad kõigi müüritise tüüpide (vundamentide, kandeseinte, vaheseinte, tugimüüride jne.) ladumiseks koos või ilma vastavate lisatingimustega (soojustus, hüdroisolatsioon, armeerimine jne.);

  • Müüritis on ideaalne 2-3 korruseliste majade kandeseinte ehitamiseks;
  • Omab häid võimalusi seina täiendavaks armeerimiseks ilma välisilmet muutmata;
  • Pigmentide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiv värvitoon;
  • Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega ei ole soovitav kasutada;
  • Õõnsustesse on mugav paigutada elektrijuhtmeid jt. kommunikatsioone;
  • Vähene mördikulu (ühe 190mm laiuse ploki kohta umbes 1,6kg segu)

Kuna plokkide välispind on sile ja tasapinnaline ning külmakindlus on piisav, siis sobivad nad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Oma küllalt suure massi tõttu on korralikult laotud betoonmüüritis hea õhumüra isolaator. Parema kandevõime, heliisolatsiooni ja tulepüsivuse saavutamiseks võib ploki õõnsused täis betoneerida.

Plokid on struktuurilt lahtiste pooridega ja imavad vett suhteliselt kiiresti ja ka väljakuivamine toimub kiiresti.

Kui müüritis (vundament, hoone välissein) jääb avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid või vastavavalt konstruktsiooni võimalustele kasutada plekist veeninasid sadevee eemalejuhtimiseks.

Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-7,5 meetri tagant. Deformatsioonipragude avanemise vältimiseks aitab kaasa ka seina armeerimine, armeerimisega võib müüritise vuukidevahelist pikkust suurendada.

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

190-reaplokk

190-nurgaplokk

190-tapiga-plokk

UUS!

190-poolplokk

190-sarrusplokk

MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED
OMADUSED
190x190x390
190x190x390
190x190x190
190x190x390
Tapiga plokk (190x190x390)
*
Laius
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
Kõrgus
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
190 mm
Pikkus
390 mm
390 mm
190 mm
390 mm
390 mm
1
Tolerantsiklass
D1
D1
D1
D1
D1
Täisosa
53%
53%
60%
52%
52%
2
Ploki mass
17 kg
17 kg
9 kg
16,5 kg
17 kg
3
Brutokuivtihedus
1060 kg/m³
1060 kg/m³
1200 kg/m³
1040 kg/m³
1040 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
18 MPa
18 MPa
18 MPa
18 MPa
18 MPa
5
Normaliseeritud survetugevus
9,54 MPa
9,54 MPa
10,8 MPa
9,36 MPa
9,54 MPa
6
Kapillaarveeimavus
12 g/m²’s
12 g/m²’s
12 g/m²’s
12 g/m²’s
12 g/m²’s
7
Keskkonnaklass
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
225,5 kg/m
225,5 kg/m
200 kg/m
175 kg/m
225,5 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
49/56 db
49/56 db
49/56 db
49/56 db
49/56 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
REI 120/240
REI 120/240
REI 120/240
REI 120/240
REI 120/240
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
5/15
5/15
15
Märkused õõnesplokile
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskm. ploki mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud ploki minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. Mitte jätta ilmastikule avatuks. Kui toote ettenähtud kasutustingimued välistavad toote märgumise (nt paks krohvikiht, välisvooder, kahekihilise müüritise sisekiht), ei ole viide külmakindlusele vajalik.

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).