Üle 31 aasta kogemust
Select Page

90-õõnesplokk

KASUTUSALA

  • 90 mm laiused õõnesplokid sobivad eelkõige mittekandvate ja vähekoormatud vaheseinte ladumiseks.
  • Pigmentide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiv värvitoon
  • Kuna plokkide välispind on sile ja tasapinnaline, siis võimaldavad nad laduda vaheseinu minimaalse viimistkuskuludega.
  • Välisfassaadina ning otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega kasutada ei ole soovitav.

Puhta vuugiga sein ei vaja lisaviimistlust, kuid soovikorral võib seina värvida. Sileda pinna saamiseks piisab vuukide täitmisest ja pahteldamisest. Müüritise jäämisel avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid.

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

90-reaplokk

MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
Märkus *
Laius
90 ± 2 mm
.
Kõrgus
190 ± 2 mm
.
Pikkus
390 ± 2 mm
1
Tolerantsiklass
D1
.
Täisosa
69(75)%
2
Ploki mass
10(11)
3
Brutokuivtihedus
1380 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
18 MPa
5
Normaliseeritud survetugevus (Fb)
12,42 MPa
6
Kapillaarveeimavus (maks.)
12 N/mm²
7
Keskkonnaklass
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
138 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks (Rw)
45/48 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus (λ10,dry)
1,19 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus (min.)
EI 45/60
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur (μ)
5/15
15
Märkused õõnesplokile
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskm. ploki mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud ploki minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. Mitte jätta ilmastikule avatuks. Kui toote ettenähtud kasutustingimued välistavad toote märgumise (nt paks krohvikiht, välisvooder, kahekihilise müüritise sisekiht), ei ole viide külmakindlusele vajalik.

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).