Üle 31 aasta kogemust

90-Pielietošanas sfēras

Pielietošanas sfēras

  • Dobjie bloki Columbia-Kivi ir vispirmām kārtām piemēroti nesošo un mazāk noslogoto starpsienu mūrēšanai.
  • Pigmentu pielietošana ražošanas procesā dod iespēju izvēlēties piemērotu krāsas toni.
  • Tā kā bloku virsma ir gluda un līdzena, tas dod iespēju mūrēt starpsienas ar minimālām apdares izmaksām.
  • Ārējām fasādēm un tiešā kontaktā ar dūmgāzēm un uguni pielietot nav ieteicams.

Komentāri: Attēli ir ilustratīvi.

90-Rindu bloks

90-Rindu bloks

Izmēri un tehniskās īpašības
Īpašība
*
Platums
90 ± 2 mm
.
Augstums
190 ± 2 mm
.
Garums
390 ± 2 mm
1
Tolerances klase
D1
.
Tilpums
69(75)%
2
Masa
10(11)
3
Blīvums (bruto)
1380 kg/m³
4
Spiediena stiprība(vid.)
18 MPa
5
Normalizētais spiediena stiprība
12,42 MPa
6
Kapilārā ūdens uzsūkšanas spēja
12 N/mm²
7
Sala izturiba (marka)
8
Siltuma izraisita izplešanas
0,6…0,1 mm/m
9
Sienas masa
138 kg/m
10
Gaisa trokšnu izol. indekss
45/48 db
11
Ekvivalentā siltumvadīšanas spēja,λ 10,sauss)
1,19 W/m’K
12
Ugunsizturība (min)
EI 45/60
13
Adhēzija
0,3 N/mm²
14
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients, μ
5/15
15
Piezīmes par bloki
1. Pieļaujamās novirzes mērījumos: garums, platums, augstums +/- 2 mm, šķeltajiem blokiem platums +/- 35 mm, šķeltajiem stūra blokiem garums, platums +/-35 mm, šķeltajiem ķieģeļiem platums +/-15 mm šķeltajiem stūra ķieģeļiem garums, platums +/- 15mm. ( Novirze no horizontālās virsmas un taisnajiem stūriem nedrīkst pārsniegt 2 mm ( izņ, šķeltās virsmas ) ).

2. Monolītās daļas procentu iegūst dalot neto apjomu ar bruto apjomu (izsaka betona faktisko daļu).

3. Vidējā bloka/ķieģeļa masa pie mitruma līmeņa 3-5 %.

4. Bloka / ķieģeļa minimālais bruto sausnes blīvums ( ar dobumiem ).

5. Vidējā spiedes stiprība uz neto šķērsgriezuma virsmu sausā stāvoklī. (sasniegta 28 dienas pēc to izgatavošanas).

6. Aprēķinos izmantojamā mūra normalizētā spiedes stiprība saskaņā ar EPN - ENV 6.1.1.

7.

8.

9. Deformacijas šuves

10. Aprēķina vērtība, neietver iespējamo iepildāmā betona un armatūras masu.

11.

12. Šī ir aprēķinātā vērtība, konkrētajam mūrim ( bez pildījuma ). Aizbetonētam λ10,sauss = 1.3.

13. Bloki un ķieģeļi ietilpst nedegošo celtniecības materiālu grupā ( klase A1 ), taču tos nav ieteicams izmantot vietās, kur temperatūra var paaugstināties virs 200 ºC. Vērtība ir dota mūrim ( bez pildījuma / aizbetonēts )

14.

15. Uzrāda ūdens tvaiku caurlaidību materiālam ar norādīto neto sausnes blīvumu (ēkā iekšā/no ēkas ārā), [ tabulas metode ]