Üle 29 aasta kogemust

Pilnie bloki

Monolītais akmens ( L x K x P )

90x57x190

Pilnais bloks ( L x K x P )

90x190x390

Pilnais bloks ( L x K x P )

190x190x390

Monolītais akmens 90x57x190 ir izgatavots no portlandcementa, ūdens, piemērotiem pildmateriāliem (ar pievienojumiem un bez tiem) pēc vibropresēšanas metodes un iedarbojoties ar tvaiku, pielietojot amerikāņu firmas COLUMBIA MACHINE INC. tehnoloģiju un iekārtas..

Pielietošanas sfēras

 • Monolītie akmeņi 90x57x190 ir piemēroti jebkuru mūrējumu veidu apklāšanai (cokolu, pamatu, nesošo sienu, balsta sienu utt.) ar papildnoteikumiem vai bez tiem (siltumizolācija, hidroizolācija, fasādes enkurošana utt.)
 • Šie akmeņi dod iespēju veidot brīnišķīgas fasādes, kā iekšējos tā arī ārējos apstākļos.
 • Nav ieteicams pielietot tiešā saskarsmē ar karstām dūmu gāzēm un uguni.
Izmēri un tehniskās īpašības
Īpašība
90x57x190
90x190x390
190x190x390
*
Platums
90 mm
90 mm
190 mm
.
Augstums
57 mm
190 mm
190 mm
.
Garums
190 mm
390 mm
390 mm
1
Tolerances klase
2
Tilpums
100%
100%
100%
3
Masa
2,2 kg
15 kg
34 kg
4
Blīvums (bruto)
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
5
Spiediena stiprība(vid.)
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
6
Normalizētais spiediena stiprība
20,5 N/mm²
33,5 N/mm²
28,5 N/mm²
7
Kapilārā ūdens uzsūkšanas spēja
3 g/m²’s
3 g/m²’s
3 g/m²’s
8
Sala izturiba (marka)
F 75
F 75
F 75
9
Siltuma izraisita izplešanas
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
10
Sienas masa
190 kg/m
209,5 kg/m
446,5 kg/m
11
Gaisa trokšnu izol. indekss
48 db
49 db
57 db
12
Ekvivalentā siltumvadīšanas spēja, λ 10,sauss
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
13
Ugunsizturība (min)
EI 60
REI 60
REI 240
14
Adhēzija
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
15
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients, μ
5/15
5/15
5/15
16
Piezīmes par Fasādes ķieģeļi

* Piezīmes par izmēriem un tehniskajām īpašībām:

 1.  Pieļaujamās novirzes mērījumos: garums, platums, augstums +/- 2 mm, šķeltajiem blokiem platums +/- 35 mm, šķeltajiem stūra blokiem garums, platums +/-35 mm, šķeltajiem ķieģeļiem platums +/-15 mm šķeltajiem stūra ķieģeļiem garums, platums +/- 15mm. ( Novirze no horizontālās virsmas un taisnajiem stūriem nedrīkst pārsniegt 2 mm ( izņ, šķeltās virsmas ) ).
 2. -
 3. Vidējā bloka/ķieģeļa masa pie mitruma līmeņa 3-5 %.
 4.  Bloka / ķieģeļa minimālais bruto sausnes blīvums ( ar dobumiem ).
 5. Vidējā spiedes stiprība uz neto šķērsgriezuma virsmu sausā stāvoklī. (sasniegta 28 dienas pēc to izgatavošanas).
 6. Aprēķinos izmantojamā mūra normalizētā spiedes stiprība saskaņā ar EPN - ENV 6.1.1.
 7. -
 8. -
 9. Deformacijas šuves
 10. Aprēķina vērtība, neietver iespējamo iepildāmā betona un armatūras masu.
 11.  -
 12. Šī ir aprēķinātā vērtība, konkrētajam mūrim aizbetonētam λ10,sauss = 1.3.
 13. Bloki un ķieģeļi ietilpst nedegošo celtniecības materiālu grupā ( klase A1 ), taču tos nav ieteicams izmantot vietās, kur temperatūra var paaugstināties virs 200 ºC. Vērtība ir dota mūrim ( bez pildījuma / aizbetonēts ).
 14.  -
 15. Uzrāda ūdens tvaiku caurlaidību materiālam ar norādīto neto sausnes blīvumu (ēkā iekšā/no ēkas ārā), [ tabulas metode ].