Üle 31 aasta kogemust

Deformacijas Šuves

Celtniecības materiāliem ir raksturīgas ārējo apstākļu izsauktas tilpuma izmaiņas. Betona mūra konstrukcijām tilpuma izmaiņu iemesls ir temperatūru svārstības, mitruma satura izmaiņas, karbonatizēšanās radītā samazināšanās un citas konstrukcijā lietoto materiālu īpašības. Kad betona mūra elementi ir savstarpēji ar javu saistīti sienas konstrukcijā, tad katrs šķērslis, kas neļauj mūrim brīvi sarauties vai izplesties, rada konstrukcijā iekšējos spriegumus. Kad šie laika gaitā uzkrājušies spriegumi pārsniedz elementa pievilkšanās spēku, javas un elementa savstarpējo saišu stiprumu vai horizontālo šuvju bīdes spēku, rodas plaisas, kuras gan samazina mūra iekšējos spriegumus, taču padara konstrukcijas ārējo izskatu neglītu. Plaisa samazina arī sienas stabilitāti.

No betona blokiem veidots mūris ir stinga konstrukcija. Plaisas parasti veidojas tad, kad
balstošās konstrukcijas (piemēram, pamati, pārsedzes) nav pietiekoši stingas un stipras. Plaisu rašanos un atvēršanos veicina arī nepietiekama stinguma horizontāli strādājoša konstrukcija (piemēram, sienu stinguma pretestība vēja slodzei) un ja fasādes kārtu nesošajā konstrukcijā notiek tilpuma izmaiņas (piemēram, tiek lietota koksne). Plaisāšanu izsauc arī pašu betona bloku tilpuma samazināšanās sacietēšanas procesā. Lai kompensētu un samazinātu plaisu atvēršanos, ko izsauc savilkšanās, ir iespējami divi risinājumi, kurus var lietot kopā vai atsevišķi:

 • deformācijas šuves
 • stiegrošana

Betona blokiem un akmeņiem mūrēšanas laikā vajadzētu būt iespējami sausiem.

Deformācijas šuvju izvietojums

Nav iespējams dot stingri viennozīmīgus ieteikumus. Katra būve būtu jāskata un jāvērtē
atsevišķi, lai atrastu šuvju izvietojuma vietas, neizjaucot struktūras vienotību. Prakse rāda, ka arējās sienās ar biežām atverēm deformācijas šuves nedrīkstētu viena no otras atrasties tālāk par sešiem metriem. Sienās bez atverēm attālums starp šuvēm var būt nedaudz lielāks, taču nepārsniedzot 7,5 m. Šuvei būtu jāatrodas no ēkas stūra ne tālāk kā 3…4,5 m un ne tuvāk kā 0,4…1 m.

Vietas, kur noteikti būtu jāatrodas šuvēm:

 • sienu augstuma strauja maiņa
 • sienu platuma strauja izmaiņa
 • pamatos un/vai grīdā esošo deformācijas šuvju vietās
 • garu nesošo sienu krustošanās vietās
 • sienu savienojumu vietās ar stabiem vai pilastriem
 • vienā vai abās visu durvju un logu aiļu pusēs gadījumā, ja nav pielietotas citas plaisu atvēršanās aizkavēšanas metodes (piemēram, šuvju stiegrošana)

Pārsedzēm vismaz zem viena gala vajadzētu novietot bitumena vai metāla loksni, lai dotu pārsedzei iespēju kustēties. Visas atveres mūrī ir potenciālas plaisu radītājas. Atverēm, kuru platums nepārsniedz 1,8 m, šuve ir nepieciešama vienā malā, atverei platākai kā 1,8 m šuves ir jāparedz abas pusēs.

Problēma: logu ailes
Problēma: durvju ailas
1. Atrisinājumi: Savienojuma siljas / horizontālas šuves stiegrojums
2. Atrisinājumi: Vertikālas deformāciju šuves

Mūra stiegrošana

Arī stiegrošana nepalīdz pilnība izvairīties no plaisu veidošanas mūrī. Izmantojot stiegrojumu, ir iespējams samazināt mūra konstrukcijas radušos plaisu atvēršanos.

Spriegošanai ir divas dažādas iespējas:

 • stiegrojuma joslas
 • šuvju stiegrošana

Stiegrojuma joslu vajadzību un izvietojumu nosaka projektētājs. Parasti pietiek ar šuvju
stiegrošanu. Šuvēs esošais stiegrojums nesāk strādāt pirms mūrī nav radušās ar aci grūti saskatāmas mikroplaisas un radušies spriegumi nav pārnesti uz stiegrojumu.

Šuvju stiegrošanas efektivitāte ir atkarīga no javas markas un saķeres starp javu un stiegrām.
Ir ieteicams izmantot iepriekš izgatavotus salaiduma stiegrojuma sietus. Stūros var izmantot sietus, kas pagriežas atbilstoši stūrim. Salaiduma stiegrojuma sietu lietošana vienkāršo mūrēšanas darbus.

Šuves varētu stiegrot sekojošās vietās:

 • pirmā un otrā šuve virs un zem atverēm. Stiegrojumam vajadzētu atrasties katrā pusē vismaz 0,6 m pāri atverei. 
 • divas vai trīs šuves virs grīdas līmeņa un zem mūra konstrukcijas virsotnes.  

Šuvju stiegrošana nenozīmē, ka var atteikties no deformācijas šuvēm. Šuvju stiegrošana
palielina attālumus starp deformācijas šuvēm. Deformācijas šuves ir būtiskas ne tikai būvēs no betona blokiem, bet arī citu mūra materiālu gadījumā (piemēram, keramiskie ķieģeļi, silikāts, keramzīta bloki). Lai samazinātu deformācijas šuvju izcelšanos būvē, ir jāveic cieša sadarbība kā ar arhitektiem, tā arī konstruktoriem.

Stiegrojuma josla
Šuves stiegrošana
Deformācijas šuves visefektīgāk ir sasaistīt ar Z-veida armatūru. Tā dod iespēju mūrējumam kustēties garenvirzienā bez papildus iekšējā sprieguma veidošanās riska, kā arī nodrošina iespēju pretoties horizontāla virziena slodzēm, kuras veidojas šķērsām mūrējumam.

Deformācijas šuvju varianti

Deformācijas šuves abās pusēs esošie tukšie dobumi tiek vertikāli armēti ar armatūras stieni un pildīti ar betonu
Problēma: garu nesošu sienu krustojuma vieta
Problēma: staba atveres
Atrisinājums: deformācijas šuve
Atrisinājums: pildijuma bloki ar deformācijas šuvem
Problēma: sienu platuma strauja maiņa

Atrisinājums: vertikāla deformācijas šuve

Atrisinājums: Stiegrošana