Üle 31 aasta kogemust

Dobie bloki

Komentāri: Attēli ir ilustratīvi.

Dobije bloki vispirmām kārtām ir pielietojami ēku pamatu, nesošo sienu un starpsienu, ugunsdrošo sienu un skaņu izolācijas mūrēšanai.

No šķeltajiem blokiem mūrēta siena ir kā izturīga nesošā konstrukcija, tā arī tās ārējā virsma veido savdabīgu fasādes faktūru.

Ar tīrām šuvēm mūrētas sienas ir pievilcīgas un neprasa papildus apdari. Pēc izvēles šādas sienas var arī krāsot. Bloku tukšumos ir ērti ievilkt elektropārvades un citu komunikāciju līnijas.

Piezīmes par bloki

1. Pieļaujamās novirzes mērījumos: garums, platums, augstums +/- 2 mm, šķeltajiem blokiem platums +/- 35 mm, šķeltajiem stūra blokiem garums, platums +/-35 mm, šķeltajiem ķieģeļiem platums +/-15 mm šķeltajiem stūra ķieģeļiem garums, platums +/- 15mm. ( Novirze no horizontālās virsmas un taisnajiem stūriem nedrīkst pārsniegt 2 mm ( izņ, šķeltās virsmas ) ).

2. Monolītās daļas procentu iegūst dalot neto apjomu ar bruto apjomu (izsaka betona faktisko daļu).

3. Vidējā bloka/ķieģeļa masa pie mitruma līmeņa 3-5 %.

4. Bloka / ķieģeļa minimālais bruto sausnes blīvums ( ar dobumiem ).

5. Vidējā spiedes stiprība uz neto šķērsgriezuma virsmu sausā stāvoklī. (sasniegta 28 dienas pēc to izgatavošanas).

6. Aprēķinos izmantojamā mūra normalizētā spiedes stiprība saskaņā ar EPN – ENV 6.1.1.

7.

8.

9. Deformacijas Šuves

10. Aprēķina vērtība, neietver iespējamo iepildāmā betona un armatūras masu.

11. 

12. Šī ir aprēķinātā vērtība, konkrētajam mūrim ( bez pildījuma ). Aizbetonētam λ10,sauss = 1.3.

13. Bloki un ķieģeļi ietilpst nedegošo celtniecības materiālu grupā ( klase A1 ), taču tos nav ieteicams izmantot vietās, kur temperatūra var paaugstināties virs 200 ºC. Vērtība ir dota mūrim ( bez pildījuma / aizbetonēts )

14. 

15. Uzrāda ūdens tvaiku caurlaidību materiālam ar norādīto neto sausnes blīvumu (ēkā iekšā/no ēkas ārā), [ tabulas metode ]