Üle 31 aasta kogemust

Dekorativie sienu dobie bloki

Šķeltais bloks ir izgatavots no portlandcementa, ūdens, piemērotiem pildmateriāliem (ar pievienojumiem un bez tiem) pēc vibropresēšanas metodes un iedarbojoties ar tvaiku, pielietojot amerikāņu firmas COLUMBIA MACHINE INC. tehnoloģiju un iekārtas.

Pielietošanas sfēras

 • Šķeltie bloki 195x190x390 ir piemēroti visu mūrējumu (pamatu, nesošo sienu, balsta sienu utt.) mūrēšanai ar atbilstošiem papildnoteikumiem (sildslānis, hidroizolācija, armatūra utt.) vai bez tiem.
 • Dod labas iespējas sienas aprīkot ar papildus armatūru, nemainot celtnes fasādes izskatu.
 • Komplektā ir arī ½ bloki un stūra bloki.
 • 195 mm plats mūris ir ideāls 2-3 – stāvīgo māju nesošo sienu risinājums.
 • Pigmentu pielietošana ražošanas procesā dod iespēju izvēlēties piemērotu krāsas toni.
 • Šķeltā bloku virsma dod iespēju, mūrējot nesošās sienas, radīt savdabīgu fasādi.
 • Tie ir piemēroti pielietošanai kā ārā, tā arī iekšējos apstākļos.
 • Tiešā kontaktā ar dūmgāzēm un uguni pielietot nav ieteicams.

Murtud reakivid ( L x K x P )

Komentāri: Attēli ir ilustratīvi.

195x190x190

195x190x390

195x190x395

Izmēri un tehniskās īpašības
Īpašība
195x190x190
195x190x390
195x190x395
*
Platums
195 mm
195 mm
195 mm
.
Augstums
190 mm
190 mm
190 mm
.
Garums
190 mm
390 mm
395 mm
1
Tolerances klase
.
2
Tilpums
62%
60%
62%
3
Masa
10,8 kg
19 kg
20 kg
4
Blīvums (bruto)
2000 kg/m³
2000 kg/m³
2000 kg/m³
5
Spiediena stiprība
18 N/mm²
18 N/mm²
18 N/mm²
6
Normalizētais spiediena stiprība
7
Kapilārā ūdens uzsūkšanas spēja
3 g/m²’s
3 g/m²’s
3 g/m²’s
8
Sala izturiba (marka)
F 50
F 50
F 50
9
Siltuma izraisita izplešanas
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
10
Sienas masa
295 kg/m
250 kg/m
263 kg/m
11
Gaisa trokšnu izol. indekss
49/56 db
49/56 db
49/56 db
12
Ekvivalentā siltumvadīšanas spēja, λ 10,sauss
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
13
Ugunsizturība (min)
REI 90/240
REI 90/240
REI 90/240
14
Adhēzija
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
15
Ūdens tvaiku difūzijas koeficients, μ
5/15
5/15
5/15
16
Piezīmes par Fasādes ķieģeļi

* Piezīmes par izmēriem un tehniskajām īpašībām:

 1.  Pieļaujamās novirzes mērījumos: garums, platums, augstums +/- 2 mm, šķeltajiem blokiem platums +/- 35 mm, šķeltajiem stūra blokiem garums, platums +/-35 mm, šķeltajiem ķieģeļiem platums +/-15 mm šķeltajiem stūra ķieģeļiem garums, platums +/- 15mm. ( Novirze no horizontālās virsmas un taisnajiem stūriem nedrīkst pārsniegt 2 mm ( izņ, šķeltās virsmas ) ).
 2. -
 3. Vidējā bloka/ķieģeļa masa pie mitruma līmeņa 3-5 %.
 4.  Bloka / ķieģeļa minimālais bruto sausnes blīvums ( ar dobumiem ).
 5. Vidējā spiedes stiprība uz neto šķērsgriezuma virsmu sausā stāvoklī. (sasniegta 28 dienas pēc to izgatavošanas).
 6. Aprēķinos izmantojamā mūra normalizētā spiedes stiprība saskaņā ar EPN - ENV 6.1.1.
 7. -
 8. -
 9. Deformacijas šuves
 10. Aprēķina vērtība, neietver iespējamo iepildāmā betona un armatūras masu.
 11.  -
 12. Šī ir aprēķinātā vērtība, konkrētajam mūrim aizbetonētam λ10,sauss = 1.3.
 13. Bloki un ķieģeļi ietilpst nedegošo celtniecības materiālu grupā ( klase A1 ), taču tos nav ieteicams izmantot vietās, kur temperatūra var paaugstināties virs 200 ºC. Vērtība ir dota mūrim ( bez pildījuma / aizbetonēts ).
 14.  -
 15. Uzrāda ūdens tvaiku caurlaidību materiālam ar norādīto neto sausnes blīvumu (ēkā iekšā/no ēkas ārā), [ tabulas metode ].