Üle 31 aasta kogemust
Select Page

240-õõnesplokk

KASUTUSALA
Komplekti kuuluvad reaplokk, poolplokk ja sarrusplokk

240 mm laiused õõnesplokid sobivad kõigi müüritise tüüpide (vundamentide, kandeseinte, vaheseinte, tugimüüride jne.) ladumiseks koos või ilma vastavate lisatingimustega (soojustus, hüdroisolatsioon, armeerimine jne.);

  • Müüritis on ideaalne suurte koormuste kandmiseks (vundamendid, kandeseinad);
  • Omab häid võimalusi seina täiendavaks armeerimiseks ilma välisilmet muutmata;
  • Pigmentide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiv värvitoon;
  • Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaaside ja tulega ei ole soovitav kasutada;
  • Õõnsustesse on mugav paigutada elektrijuhtmeid jt kommunikatsioone;
  • Vähene mördikulu (240mm laiuse ploki kohta u 1,8kg segu)

Kuna plokkide välispind on sile ja tasapinnaline ning külmakindlus on piisav, siis sobivad nad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes. Oma küllalt suure massi tõttu on korralikult laotud betoonmüüritis hea õhumüra isolaator. Parema kandevõime, heliisolatsiooni ja tulepüsivuse saavutamiseks võib ploki õõnsusesd täis betoneerida.

Plokid on struktuurilt lahtiste pooridega ja imavad vett suhteliselt kiiresti ja ka väljakuivamine toimub kiiresti.

Kui müüritis (vundament, hoone välissein) jääb avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid või vastavavalt konstruktsiooni võimalustele kasutada plekist veeninasid sadevee eemalejuhtimiseks.

Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-7,5 meetri tagant. Deformatsioonipragude avanemise vältimiseks aitab kaasa ka seina armeerimine, armeerimisega võib müüritise vuukidevahelist pikkust suurendada.

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

240-reaplokk

240-nurgaplokk

UUS!

240-tapiga-plokk

UUS!

240-poolplokk

240-sarrusplokk

MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
240x190x390
240x190x190
240x190x390
*
Laius
240 mm
240 mm
240 mm
Kõrgus
190 mm
190 mm
190 mm
Pikkus
390 mm
190 mm
390 mm
1
Tolerantsiklass
D1
D1
D1
Täisosa
51%
62%
45%
2
Ploki mass
20 kg
12,4 kg
18,5 kg
3
Brutokuivtihedus
1020 kg/m³
1240 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
18 MPa
18 MPa
18 MPa
5
Normaliseeritud survetugevus
9,18 MPa
11,16 MPa
6
Kapillaarveeimavus
12 g/m²’s
12 g/m²’s
12 g/m²’s
7
Keskkonnaklass
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
263 kg/m
335 kg/m
225 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
51/58 db
51/58 db
51/58 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
REI 120/240
REI 120/240
REI 120/240
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
15
Märkused õõnesplokile
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskm. ploki mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud ploki minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. Mitte jätta ilmastikule avatuks. Kui toote ettenähtud kasutustingimued välistavad toote märgumise (nt paks krohvikiht, välisvooder, kahekihilise müüritise sisekiht), ei ole viide külmakindlusele vajalik.

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).