Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Niiskuskindlus

Hoone välisseina üheks tähtsamaks funktsiooniks on takistada niiskuse liikumist väliskkeskonnast hoone sisse. Selleks tuleb projekteerida ja ehitada majale räästad, millest oleks ka praktilist kasu. Paljud probleemid tulenevad sellest, et räästas on liiga lühike ja väiksemagi tuuleiili korral sajab vihm otse seinale.

Sein peab olema nagu isetoimiv drenaažisüsteem. Vesi, mis mingil põhjusel tungib müüritisse, peab sealt võimalikult kiiresti lahkuma. Tuulutusavad on ammutuntud võte niiskuse eemaldamiseks konstruktsioonist. Kindlasti tuleb takistada niiskuse tungimist vundamenist vertikaalsuunas pikki seina ülesspoole. Niiskustõkkeks sobib vundamendi ja seina vahele asetatud veekindlast materjalist kiht (bituumen vms).

Mida väiksem on ehitusmaterjali veeimavus, seda vähem vett müüritisse tungib. Õõnesplokkides sein on hea sellepoolest, et tänu plokkide väikesele veeimavusele (alla 8 massi %), toimub selle väljakuivamine kiiresti. Väike veeimavus omakorda tähendab, et plokid on külmakindlamad kui mitmed teised ehitusmaterjalid.