Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Fassaadikivid

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

Columbia-Kivi toodab erinevate mõõtmetega sileda ja murtud pinnaga fassadikive. Värvivalikus on 10 põhitooni.

Columbia kivist fassaadid on esinduslikud ja väga vastupidavad. Columbia-Kivi pakub kolme erinevat fassaadikivi tüüpi – murtud kivi, murtud õõnesplokk, täisplokk.

Murtud kive toodetakse laiuses 95mm ning kahes pikkuses (190 ja 390mm). Samuti on võimalik saada vastavaid nurgakive 195 ja 295mm). Murtud kive saab kasutada fassaadide, soklite ja aiapostide ladumiseks ning siseviimistluses.

Soliidkive ja täisplokke toodetakse nii sileda kui murtud pinnaga, mõlemad varjandid sobivad hoonete fassaadide, ahjude ja kaminate välisvoodrite ning erinevate kujunduselementide ladumiseks.

90mm laiused täisplokid sovivad näiteks kandvate vaheseinte, vundamendisoklite ja välisfassaadide ladumiseks.

Märkused murtud tootele
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskmine kivi mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud kivi minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. –

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).