Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Vihik 3.1. Arvutuseeskirjad ja- näited. Arvutuseeskirjad

Käesolevas juhendis antakse juhised AS Columbia-Kivi toodangu ehitusel kasutamise kohta. Põhilised lahendid on seotud väikemajade (1…2 korrust) ehitamisega, valikuliselt on pakutavaid lahendeid võimalik kasutada ka kõrgemate hoonete puhul.

Juhend koosneb kolmest vihikust

  1. Vihik käsitleb materjale ja nende omadusi ning üldisi nõudeid müürile ja müüritöödele;
  2. Vihik esitab võimalikke konstruktiivseid lahendusi columbiakivide kasutamisel.
  3. Vihik annab lühidalt arvutuseeskirjad ja toob näidisarvutusi. (Osa 1 – Arvutuseeskirjad, Osa 2 – Näited).

Arvutuseeskirjade koostamise aluseks on võetud normide eelnõu EPN 6 “Kivikonstruktsioonide projekteerimine”. Vihikus kasutatakse väljendeid konstruktiivne ja arvutuslik (projekteeritav). Esimesel juhul on konstruktsiooni mõõtmed ja lahendus saadud pikaajalisest praktilisest kogemusest, teisel juhul – tuleb teha konstruktsiooni vajalik tugevusarvutus.

Juhendis on kõik kohustuslikud punktid esitatud püstkirjas ja soovituslikud kaldkirjas.

Eurocode 6 pakutud väärtuste täpsustamisel on kasutatud Soome Rahvuslikku Rakendus Dokumenti (Finish NAD) ja Soome standardeid (SFS). Kivikonstruktsioonide normides esineb küllalt palju mitmesuguseid tegureid ja konstruktiivseid soovitusi, millede väärtused oleks vaja praktikas täpsustada. Autor on tänulik kõikide märkuste ja soovituste eest selles suhtes.

Koostas V. Voltri