Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Murtud kivid

KASUTUSALA

  • Murtud kivid sobivad eelkõige kandvate vaheseinte ning soklite ja välisseinte fassaadide ladumiseks, tugimüüride ja mürabarjääride fassaadi ilmestamiseks.
  • Pigmentide kasutamine annab võimaluse valida sobiva värvitooni.
  • Kivide murtud välispind annab võimaluse laduda omapärase fassaadige seinu nii sise- kui välistingimustes.
  • Oma küllalt suure massi tõttu on laotud betoonmüüritis hea õhumüra isolaator.
  • Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaasidega ja tulega ei soovitata kasutada.

Murtud reakivid ( L x K x P )

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

45x57x190

95x90x190

95x90x390

95x190x190

95x190x390

MURTUD REAKIVI MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
45x57x190
95x90x190
95x90x390
95x190x190
95x190x390
*
Laius
45 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
.
Kõrgus
57 mm
90 mm
90 mm
190 mm
190 mm
.
Pikkus
190 mm
190 mm
390 mm
190 mm
390 mm
1
Täisosa
100%
100%
100%
100%
100%
2
Kivi mass
1,1 kg
3,7 kg
7,8 kg
8,5 kg
17 kg
3
Brutokuivtihedus
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
5
Normaliseeritud survetugevus
22,5 N/mm²
24,3 N/mm²
24,3 N/mm²
33,25 N/mm²
33,25 N/mm²
6
Kapillaarveeimavus
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
7
Külmakindluse mark
KK 1
KK 1
KK 1
KK 1
KK 1
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
110 kg/m
202 kg/m
220 kg/m
225 kg/m
238 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
42 db
49 db
49 db
49 db
49 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
EI 45
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
5/15
5/15
15
Märkused murtud tootele

1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskmine kivi mass 3-5 %lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud kivi minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. –

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).

Murtud nurgakivid ( L x K x P )

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

95x90x195

95x90x295

95x190x195

95x190x295

MURTUD NURGAKIVI MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
95x90x195
95x90x295
95x190x195
95x190x295
*
Laius
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
.
Kõrgus
90 mm
90 mm
190 mm
190 mm
.
Pikkus
195 mm
295 mm
195 mm
295 mm
1
Täisosa
100%
100%
100%
100%
2
Kivi mass
3,9 kg
5,9 kg
8,5 kg
12,5 kg
3
Brutokuivtihedus
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
2100 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
25 N/mm²
5
Normaliseeritud survetugevus
24,3 N/mm²
24,3 N/mm²
33,25 N/mm²
33,25 N/mm²
6
Kapillaarveeimavus
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
7
Külmakindluse mark
KK 1
KK 1
KK 1
KK 1
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
210 kg/m
215 kg/m
225 kg/m
228 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
49 db
49 db
49 db
49 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
1,3 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
EI 60
EI 60
EI 60
EI 60
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
5/15
15
Märkused murtud tootele
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskmine kivi mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud kivi minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. –

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).