Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Müürivõrgu ja z-armatuuri kasutamise juhend

Müürivõrgud ja Z-armatuur

Betoonist ehitusmaterjalide kivistumisprotsess ja sellest tingitud mahukahanemine jätkuvad ka peale ehitise valmimist. Mahukahanemisest ja konstruktsiooni koormamisest tekkivad sisepinged võivad lõpuks viia müüritise pragunemiseni. Pragude vältimiseks on soovitav kasutada plokiridade vahele vuukidesse paigaldatavaid müürivõrkusid. As Columbia-Kivi müürivõrgud on tavaliselt 3m pikkused, nende jätkamisel tuleb arvestada ülekattega vähemalt 30 cm. Tuleb jälgida, et jätkukohad ei asetseks vertikaalselt ühel joonel. Konstruktsiooni parima lahenduse saavutamiseks konsulteerige kindlasti projekteerijaga.

Tehnilised andmed:

  • Materjalid 4 Bpl;
  • Pikkivardad läbimõõduga 2-4 mm, ristlõige 25 mm2;
  • Pikkivardaid siduvad vardad läbimõõduga 3 mm;
  • Voolavuspiir fyk=500MPa;
  • Pikkus (D) 3000 mm
Müüritise laius (mm) A (mm) B (mm) C (mm) kaal (kg)
90 200 65 69 0,69
140 200 115 119 0,77
190 200 155 159 0,84
240 200 205 209 0,91

Z-armatuur

Z-armatuuri on soovitav kasutada kohtades, kus müüritisele võivad olulist mõju avaldada horisontaalsuunalised koormused (nt. pinnasesurve). Samuti saab seda edukalt kasutada deformatsioonivuukide erinevates lahendustes.

vt. Deformatsioonivuugid

B – vastavalt ülaltoodud tabelile. Materjal 4Bpl, läbimõõduga 4mm.