Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Murtud õõnesplokkid

KASUTUSALA

  • Murtud plokid sobivad kõigi müüritise tüüpide (hoonete vundamentide, kandeseinte, tugimüüride jne.) ladumiseks koos või ilma vastavate lisatingimustega (soojustus, hüdroisolatsioon, armeerimine jne.).
  • 195 mm laiune müüritis on ideaalne 2-3 korruseliste majade kandeseinteks.
  • Murtud välispind annab võimaluse laduda omapärase fassaadiga kandeseinu, mis sobivad kasutamiseks nii sise- kui välistingimustes.
  • Omab häid võimalusi seina täiendavaks armeerimiseks ilma välisilmet muutmata.
  • Pigmentide kasutamine tootmisprotsessis annab võimaluse valida sobiva värvitooni.
  • Otseses kokkupuutes kuumade suitsugaasidega ja tulega ei soovitata kasutada.

Murtud reakivid ( L x K x P )

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

195x190x190

195x190x390

195x190x395

MURTUD REAKIVI MÕÕTMED JA TEHNILISED OMADUSED

OMADUSED
195x190x190
195x190x390
195x190x395
*
Laius
195 mm
195 mm
195 mm
.
Kõrgus
190 mm
190 mm
190 mm
.
Pikkus
190 mm
390 mm
395 mm
1
Täisosa
62%
60%
62%
2
Kivi mass
10,8 kg
19 kg
20 kg
3
Brutokuivtihedus
2000 kg/m³
2000 kg/m³
2000 kg/m³
4
Keskmine survetugevus
18 N/mm²
18 N/mm²
18 N/mm²
5
Normaliseeritud survetugevus
6
Kapillaarveeimavus
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
5,6 g/m²’s
7
Külmakindluse mark
KK 1
KK 1
KK 1
8
Mahumuutused
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
0,6…0,1 mm/m
9
Müüritise mass
295 kg/m
250 kg/m
263 kg/m
10
Müüritise õhumüra isol. indeks
49/56 db
49/56 db
49/56 db
11
Ekvivalentne soojuserijuhtivus
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
1,19 W/m’K
12
Müüritise tulepüsivus
REI 90/240
REI 90/240
REI 90/240
13
Nakketugevus
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
0,3 N/mm²
14
Veeauru difusioonitegur
5/15
5/15
5/15
15
Märkused murtud tootele
1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskmine kivi mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud kivi minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. –

8. –

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada. Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).