Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Transpordi ja ladustamise juhend

BETOONKIVIDE, -PLOKKIDE JA SILLUTISKIVIDE TRANSPORDI JA LADUSTAMISE JUHEND.

AS Columbia-Kivis toodetud betoonkivid ja –plokid on pakitud 1,0×1,2m suurustele puitalustele kiletatuna mahukahanevasse kilesse ja kaetult kattekilega.

1. Toodangu ladustamine tehase territooriumil toimub betoonkattega platsil. Õõnesplokke on lubatud ladustada 3 aluse kõrgustes postides, veendudes, et ülemiste aluste aluslauad toetuvad kõik ühtlaselt allpool olevale alusele ja alumise laudise lauad ja vaheklotsid on terved ja piisava tugevusega. Virnastatav toodang peab olema läbinud aurutustsükli ning omama piisavat tugevust. Toodangu tugevust on võimalik visuaalselt hinnata alusele ladumise käigus. Tooted ei tohi mõraneda ja servadest ei tohi ladumismasinas kilde lahti murduda. Toodangu aluste tõstmine toimub kahveltõstukiga. Columbia-kivi kahveltõstuki juhil on õigus keelduda transport vahendile ladustades ühe toodangu lükkamine teise abil sobivasse koorma paigutusse (kaubaaluse ja ka laaduri võimaliku purunemise tõttu). Seetõttu peab olema võimaldatud koorma peale laadimine mitmest küljest.

2. Transpordivahendile laaditakse alused kahveltõstukiga. Autojuht jälgib koorma paigutuse ja suuruse vastavust liiklusseaduse ja autoveoseaduse nõuetele ning järgib neid nõudeid koorma transportimisel.

Toode Keskmised täiskaubaaluse massid kilogrammides
Betoonkivi 1000-1400
Betoonplokk (terve) 1000-1300
Betoonplokk (murtud) 1200-2000
Sillutiskivid 1300-1400

3. Koorma mahalaadimine toimub ostja või edasimüüja asukohas soovitavalt kahveltõstuki või kraana abil. Aluste tõstmisel kraanaga tuleks kasutada tõstekahvleid või troppidega tõstmisel abiseadmeid, mis kaitseks tooteid troppide või tõstekettidega vigastamise eest.

4. Toodang ladustatakse ehitusplatsil või edasimüüja laoplatsil tasasele pinnale. Kõva kattega platsil (asfalt või betoonplats) võib üksteise peale asetada kuni 3 alust. Tihendatud pinnasel on lubatud virna kõrguseks kaks alust. Pehmel pinnasel ei tohi aluseid üksteise otsa ladustada. Toodangu ladustamisel tuleb veenduda aluste aluslaudade ja klotside korrasolekus ja aluse ühtlases toetumises kõigile üheksale alusklotsile.

5. Pikemaajalise ladustamise korral tuleks jälgida puitaluste seisukorda ja pakendi korrasolekut. Toodangu pakendi vastupidavus välistingimustes on kuni 1 aasta. Põhiliselt rikub pakendit päike, külm ja vihmavesi(aluseid).