Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Vihik 5. Väikeelamu ehitamine columbiakivist

Käesolev abimaterjal kasutab ametlikku normatiivset materjali EPN – ENV 6.1.1 hoone projekteerimisel. Väikeelamute puhul ei ole vaja reeglina teha seinte tugevusarvutusi vertikaalkoormusele ja põikseinte tugevusarvutusi tuulekoormusele. Hoone põikjäikus kindlustatakse konstruktiivsete abinõudega. Käesolevas vihikus pühendatakse põhitähelepanu konstruktiivsele lahendustele. Vihikus on kasutatud varasemate juhendmaterjalide lahendusi (Columbiakivi projekteerimisjuhend 1.,2. ja 3. vihik). Materjal on mõeldud põhiliselt iseehitajale.

Nagu ka teistes AS Columbia-Kivi väljaannetes on seinamaterjaliks põhiliselt columbiakiviplokk (tsementkivi, betoonkivi muudes keeltes).