Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Soojapidavus

As Columbia-Kivi toodetud bethoonkividest- ja plokkidest ehitatud majad on energiasäästlikud. Õigeti soojustatud ja ventileeritud hoones on aastaringselt mõnus eldada. Suvekuumuse eest saab majas kaitset tänu betooni heale soojusmahtuvusele. Betoon akumuleerib hästi soojusenergiat ja hiljem, välistemperatuuri langedes, väljastab seda. Talvekülmad ei ole probleemiks, kui vastavalt tootele valitakse õige paksusega soojustuskiht. Hoone sisekliima on hea, sest betoon on inertne, hingav materjal. Aja jookusl ei eraldu betoonist kahjulikke ühendeid nagu mõnest teisest ehitusmaterjalist.

Katseliselt on tõestatud, et suure tihedusega betoonplokkide soojapidavus on väiksem kui näiteks poorbetoonist valmistatud toodel. Seda põhjustab asjaolu, et normaaltihedusega (kuivtihedus ≥ 2000 kg/m3) betoon on üsna homogeenne ja soojuse liikumist takistavad poorid on seal väikesed.