Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Vihik 1. Materjalid ja nende omadused ning üldised nõuded müürile ja müüritöödele

Käesolevas vihikus antakse juhised AS Columbia-Kivi toodete kasutamise kohta ehitusel. Juhend moodustab ühe osa terviklikust käsiraamatust, mis koosneb kolmest vihikust. Laadi alla pdf-fail.

Materjali esitamisel on aluseks võetud Eesti Projekteerimisnormid 6 Kivikonstruktsioonid (EPN 6, eelnõu). Konstruktiivsete lahenduste esitamisel on arvestatud Eesti traditsioonilist ehitusviisi ja uuemaid lahendusi Kanadast, USA-st, Rootsist ja Soomest. Juhendis on kasutatud püst- ja kursiivkirja. Püstkirjas materjal on Eesti normides nõutud, kursiivkirjas materjal on abistava iseloomuga, vastab “heale ehitustavale” ja on soovitusliku iseloomuga.

Juhendi koostamisel on vastavate väärtuste täpsustamisel kasutatud Eurocode’ 6 Soome Rahvuslikku Rakendus Dokumenti (Finish NAD) ja Soome standardeid (SFS).