Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Õõnesplokid

Märkused: Pildid on illustreeriva tähendusega.

Columbia-Kivi toodab erinevate mõõtmetega sileda ja murtud pinnaga fassadikive. Värvivalikus on 10 põhitooni.

Õõnesplokke saab kasutada hoonete vundamentide, kande-ja vaheseinte, müratõkete ja tulekindlate seinte ladumiseks. Seina maksimaalse võimaliku kõrguse määravad teda toetavad ja siduvad struktuurid.

90 mm laiustest plokkidest võib laduda mittekandvaid vaheseinu, kandvate seinte ehitamiseks sobivad plokid laiusega 140, 190 ja 240 mm ning vundamendi ehitamiseks 190 ja 240 mm laiused plokid. 390 mm pikkuste õõnesplokkide kulu on 12,5 tk/m² ja mördi vajadus (müürisegu kulu) ladumisel 15-22,5 kg/m² sõltuvalt ploki laiusest ja ladumisviisist.

Tootevalikus on lisaks reaplokkidele ka 140, 190 ja 240 mm laiused poolplokid, 140, 190 ja 240 mm laiused sarrusplokid, 140 mm laiused sillusplokid ning nurgaplokid 140 mm laiusele müüritisele.

Lisaks siledatele plokkidele on võimalik valida ka 195 mm laiused murtud pinnaga plokid. Nende kasutamisel saadakse nii tugev kandekonstruktsioon kui ka omapärane välisilme.

Plokkide õõnsustesse on mugav paigaldada elektrijuhtmeid jt kommunikatsioone. Puhta vuugiga laotud sein on kena ning ei vaja lisaviimistlust. Sileda pinna saamiseks piisab reeglina vuukide täitmisest ja pahteldamisest. Soovi korral võib seina värvida.

Kui müüritis (vundament, hoone välissein) jääb avatuks välistele niiskusallikatele, tuleb vee eemalejuhtimiseks kasutada hüdroisolatsioonivahendeid. Köetavate hoonete õõnesplokkidest välissein vajab täiendavat soojustamist.

Nii plokkidest kui ka kividest müüri võib krohvida, kuid üldjuhul ei ole see vajalik. Välispinda võib vajaduse korral värvida. Sobivad eeskätt akrüül-, lateks- ja tsementvärvid.

Õõnesplokid on valmistatud portlandtsemendist, veest, sobivatest mineraalsetest täiteainetest koos või ilma lisanditeta vibropressimise meetodil ja aurutamisega kasutades USA firma COLUMBIA MACHINE INC. tehnoloogiat ja seadmeid.

Märkused õõnesplokile

1. Kõrvalekalle tasapinnalisusest ja täisnurksusest ei ületa 2 mm.

2. Väljendab betooni osa ploki mahust (ilma õõnsusteta).

3. Keskm. ploki mass 3-5 % lise niiskusesisalduse korral

4. Kuivatatud ploki minimaalne tihedus.

5. Keskmine survetugevus neto ristlõike pinnale õhukuivas olekus.

6. Arvutustes kasutatav müürikivi normaliseeritud survetugevus EPN ENV 6.1.1. järgi. Kujutegur=1

7. 

8.  Mitte jätta ilmastikule avatuks. Kui toote ettenähtud kasutustingimued välistavad toote märgumise (nt paks krohvikiht, välisvooder, kahekihilise müüritise sisekiht), ei ole viide külmakindlusele vajalik.

9. Mahumuutustest tingitud pragunemiste vältimiseks on soovitatav teha vertikaalnihkevuugid avade kohale, postide, pilastrite ja ristuvate seinte ühenduskohtadesse, seinte kõrguste ja laiuste muutumiskohtadesse ning pikideformatsioonivuugid iga 6-8 m tagant. Deformatsioonipragude vältimisele aitab kaasa ka müüritise armeerimine.

10. Arvutuslik, ei sisalda võimaliku armatuuri ja täitebetooni massi.

11. Õhumüra isolatsiooni indeks on arvutuslik, antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

12. Ekvivalentne soojuserijuhtivus on saadud tabelmeetodil täisbetoneeritult.

13. Plokid ei põle ( tuletundlikkuse klass A1), kuid tule ja kuumade suitsugaasidega vahetult kokkupuutuvates kohtades ei ole neid soovitav kasutada Väärtus on antud müüritise kohta (ilma täiteta/täisbetoneeritud).

14. Nakketugevus on etteantud omadustega müürimördi ja müürikivide vaheline algnihketugevus, mis on fikseeritud väärtustel põhinev.

15. Näitab veeauru läbilaskvust antud netokuivtihedusega materjali korral (hoone sisse/hoonest välja).