Üle 31 aasta kogemust
Select Page

Vihik 3.2. Arvutuseeskirjad ja -näited. Arvutusnäited

Käeolevas vihikus (3. Vihiku 2. osa) tuuakse enamlevinud konstruktsioonide arvutusnäited. Näidete lahendamisel on kasutatud abimaterjalina käsiraamatuid Пособие по проектированию каменные и армокаменные конструкции (к СНиП II-22-81) [3], Murverkshandboken MUR 90, TCK AB, 1990, Häfte 2, Häfte 4A…4C, Häfte 5C [4].

Vihikusse on tehtud parandused 2002.a. Näidetes kasutatud müüritise tugevused on tinglikud.

Koostas V. Voltri